Fotovoltaïsch zonnepanelenpark IVAREM

Algemeen

IVAREM heeft in 2009 een van de grootste zonnepanelenparken in Vlaanderen gebouwd en dit op een oude stortplaats! De installatie bestaat uit ongeveer 14.976 zonnepanelen of een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.520 kWp.

Hieronder vindt u meer informatie over de historiek van de site, de werken én de werking van het zonnepanelenpark van IVAREM.

Historiek

Op 23 september 2003 werd de stortplaats van IVAREM te Lier na meer dan 14 jaar exploitatie opgevuld met ongeveer 1.200.000 ton huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. IVAREM begon toen met de afdek van het stort en de nazorg. Gedurende de nazorgperiode volgt IVAREM de stortplaats nauwkeurig op en onttrekt ze percolaatwater en stortgas uit de stortmassa. Het stortgas wordt al sinds 1994 in elektriciteit en warmte omgezet. IVAREM was hiermee de eerste in Vlaanderen om stortgas nuttig te gebruiken.

In het voorjaar van 2009 toonde een studie aan dat de oude stortplaats een geschikt terrein was voor de plaatsing van een zonnepanelenpark. IVAREM is onmiddellijk van start gegaan met de voorbereidingen. Het zonnepanelenpark moest immers voor 31 december 2009 operationeel zijn!

Werken

In samenwerking met de stad Lier, Ruimtelijke Ordening Antwerpen, Eandis, studiebureau MiPlan en aannemer MBG-Nizet werd het zonnepanelenpark op tijd afgewerkt.

Fase 1 Nivelleren van het terrein

In de loop der jaren was de stortplaats hier en daar wat verzakt. IVAREM heeft het terrein terug in het oorspronkelijke profiel getrokken om een optimale waterafvoer te garanderen.

Fase 2 Aanbrengen steenpuinlaag

Op het stort werd een geotextiel aangebracht en daarna een laag steenpuin van 10 cm dik. Op de werfwegen kwam een steenpuin laag van 30 cm.Dit was nodig om de bereidbaarheid van het terrein te verzekeren ook bij minder goede weersomstandigheden.

Fase 3 Gieten betonstroken

Nadat het terrein afgedekt was met de laag steenpuin kon MBG beginnen met het plaatsen van de betonnen sokkels. Op deze sokkels komen de draagstructuren voor de zonnepanelen. In totaal werden er 98 lijnen geplaatst, goed voor zo'n 15 kilometer aan betonnen sokkels!

Fase 4 Monteren draagstructuur


Nizet zorgde voor de nodige draagstructuren.

Fase 5 Monteren zonnepanelen

Op 16 november 2009 plaatste IVAREM het eerste zonnepaneel! Nizet nam het daarna van ons over en plaatste in totaal 14.976 pannelen; goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.520 kWp!

Fase 6 Elektrische infrastructuur

In deze fase werd de nodige bekabeling (hoogspanning, laagspanning) gelegd. Daarnaast kwamen er 300 omvormers en 4 transformatoren (3 van 630kVA en 1 van 800kVA). IVAREM zet de elektriciteit op het net aan 15kV.

Fase 7 Zonnepanelenpark

Het zonnepanelenpark van IVAREM is met haar 8 ha en 14.976 geïnstalleerde zonnepanelen een van de grootste in Vlaanderen! Het elektrische vermogen bedraagt 3.520 kWp of een elektriciteitsproductie van 3.050.000 kWh per jaar!

IVAREM gebruikt ongeveer 10% van de geproduceerde elektriciteit voor haar groencomposteringsinstallatie. De resterende 90 % wordt op het openbare elektriciteitsnet gezet en kan ongeveer 870 gezinnen van groene stroom voorzien.

Technische gegevens

Opdrachtgever IVAREM
Studiebureau Miplan NV
Uitvoerder THV MBG- Nizet
Locatie Afgewerkte stortplaats IVAREM, Mechelsesteenweg 285, 2500 Lier
Totaal geïnstalleerd vermogen Ca. 3,520 MWp
Aantal panelen 14.976 zonnepanelen
Oppervlakte panelen 23.962 m²
Totale lengte 7,5 km verdeeld over 49 rijen
Max. vermogen per paneel 235 Wp per paneel
Productie Ca. 3.050.000 kWh per jaar
Vermeden CO2 1.183 ton per jaar
Investering Ca. 11.000.000 euro
Opbrengst Ca. 1.400.000 euro per jaar

Bekijk de technische fiche.

zoek zoek
Tip van de maand