Willebroek

De gemeente Willebroek werkt samen met IVAREM op vlak van afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking.

  • Huis-aan-huisinzameling

In Willebroek wordt restafval, PMD en papier en karton aan huis ingezameld. Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste data.

Een overzicht van hoe u afval correct moet aanbieden, kan u hier vinden. In Willebroek wordt het restafval ingezameld en aangerekend volgens het DIFTAR-systeem. Een overzicht van de tarieven van DIFTAR vindt u hier.

Twijfel je wat bij welke fractie thuishoort? Neem dan een kijkje in de sorteergids of bel naar de gratis infolijn 0800 90 441.

Hier vind je een overzicht van de verkooppunten van de verschillende types zakken.

Wist u dat u ook grofvuil en snoeihout aan huis kan laten ophalen? Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste data en maak vooraf een afspraak via 0800 90 441. Snoeihout en grofvuil worden tegen betaling aan huis ingezameld. Klik hier voor de tarieven.

  • Recyclagepark

Inwoners van Willebroek kunnen alle recyclageparken van IVAREM bezoeken. Klik hier voor de adreslijst.

Alle informatie over de werking van het recyclagepark (openingsuren, tarieven, toegang verkrijgen...) vindt u hier terug.

  • Vaste bijdrage voor afvalbeheer

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin jaarlijks een vaste bijdrage van 54 euro voor het gemeentelijk afvalbeheer.

Met deze bijdrage worden de kosten voor o.a. workshops op scholen en de inzameling en verwerking van de afvalstoffen op het containerpark betaald. Ieder gezin moet dit betalen, aangezien het een belasting is. Het belastingsreglement vindt u hier terug.

Meer uitleg of het hoe en waarom van de vaste bijdrage voor afvalbeheer vindt u hier.

  • Intergemeentelijke inning

Vanaf 1 januari 2014 mag IVAREM een belasting innen bij de inwoners van Willebroek. De vaste bijdrage van 54 euro voor afvalbeheer betaalt u dus niet aan de gemeente, maar rechtstreeks aan IVAREM.

  • Interessante gegevens

Heeft u vragen over de inzameling van afval, het recyclagepark, de tarieven, sorteren...of wil u een afspraak maken voor de inzameling van grofvuil of snoeihout? Neem dan contact op met de gratis infolijn 0800 90 441 (ma.-vr. van 8u - 17u).

Is uw straat niet toegankelijk door bv. werken, dan moet u uw afval aanbieden op de hoek van de dichtsbijzijnde straat die wel bereikbaar is voor de inzamelwagen. Meer informatie via 0800 92 830.

De milieudienst van Willebroek kan u bereiken op 03 866 90 37.


Reglementen

zoek zoek
Tip van de maand