Wat is er aan de hand in Viesvuilland? - een vertelling door FOST PLUS

Kleuters luisteren naar dame met voorleesboek op schoot

Spelenderwijs maken kleuters kennis met afval vermijden, sorteren, recycleren en leren ze inzien waarom dit belangrijk is. Het afvalprobleem wordt benaderd vanuit de leefwereld van kleuters.

Deze workshop wordt begeleid door medewerkers van vzw Goodplanet en kan enkel en alleen aangevraagd worden via FOST PLUS.