Wat gebeurt er met je steenpuin?

Het grootste deel van dit afval wordt als volgt verwerkt:

  • Steenafval: Het materiaal wordt in een breekinstallatie verkleind en opgezuiverd. Daarna wordt het materiaal teruggezet in de bouwindustrie.
  • Asbest: Asbesthoudend afval is een gevaarlijke afvalstof en kan enkel gestort worden op een monostortplaats voor asbest.
  • Kalk, gips en porselein: Het porselein wordt uitgesorteerd en gestort. Het kalkhoudend afval (gips, gyproc en cellenbeton) wordt gerecycleerd.