Wat gebeurt er met je grond?

IVAREM zeeft de aangeleverde grond. Wanneer voldoende gezeefde grond gestockeerd is, zal AWS de nodige bemonsteringen uitvoeren en administratie afhandelen. Na de bemonsteringen verkoopt IVAREM de grond.