Wat betekent dit voor mij?

VASTE AFVALBELASTING

De vaste afvalbelasting daalt voor elk gezin 

  • In Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek daalt ze van 54 euro/gezin/jaar naar 49 euro/gezin/jaar.

Er zijn extra verminderingen op de vaste afvalbelasting:

  • 12 euro voor alleenwonenden en éénoudergezinnen
  • 3 euro per minderjarig gezinslid (met een max. van 9 euro)
  • 24 euro voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering (behalve in Putte)

De verminderingen worden automatisch toegekend op het aanslagbiljet

Ieder gezin (ook de mensen uit een DIFTAR-gemeente) ontvangen rond de zomer een aanslagbiljet. Hiermee betalen ze hun vaste afvalbelasting.

Indien u recht heeft op één van bovenstaande verminderingen dan worden die automatisch verrekend op uw aanslagbiljet. IVAREM haalt de informatie uit de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en uit het Rijksregister. De situatie van 1 januari is degene die telt.

Toch iets misgelopen? Vul dan dit document in en bezorg IVAREM voor 30/09 gevraagde bewijsstukken. 

   

VARIABELE AFVALBELASTINGEN (prijs per zak, kg ...)

De prijs voor huisvuil stijgt.

De manier waarop dit gebeurt hangt af van het systeem dat jij gebruikt voor restafval. 

Maak hieronder je keuze.

Gezinnen die om medische redenen meer afval hebben, kunnen een toelage krijgen van de gemeente. De toelage wordt ofwel gestort op jouw DIFTAR-rekening of je ontvangt een aantal gratis huisvuilzakken. Je vraagt deze toelage aan bij de gemeente waar je woont. 

 

 

De prijs voor PMD- en roze zakken daalt

Vanaf 1 januari 2020 betaal je slecht 1,50 euro voor een rol roze zakken of PMD-zakken. Door dit goedkoper te maken, wil de gemeente mensen extra aansporen om te sorteren.

De PMD-zakken en roze zakken blijven dezelfde. Je kan dus zonder enig probleem jouw voorraad verder blijven gebruiken.

 

rijtje witte huisvuilzakken
Ik gebruik een huisvuilzak
DIFTAR container en ondergrondse afvalcontainer naast mekaar
Ik gebruik een container of OCT