Waarom een vaste bijdrage voor afvalbeheer?

De vaste bijdrage voor afvalbeheer is een bijdrage in de algemene dienstverlening van IVAREM.

Afvalbeheer veroorzaakt immers kosten die je niet meteen kan koppelen aan de hoeveelheid afval die een gezin aanbiedt. Denk aan kosten voor de uitbating van het recyclagepark, selectieve inzamelingen, afvalpreventie ... Die kosten worden forfaitair aangerekend aan elk gezin. In bepaalde gevallen worden er sociale correcties toegepast. 

De vaste afvalbijdrage heeft niets te maken met de hoeveelheid restafval die een gezin produceert.

Ze is goedgekeurd door de gemeenteraad en opgenomen in het gemeentelijk contantbelastingsreglement. Ieder gezin is dus verplicht om ze te betalen.