Vaste bijdrage voor afvalbeheer


Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin een vaste bijdrage voor afvalbeheer van 4,50 euro per maand (DIFTAR-gemeenten) of 54 euro per jaar (niet DIFTAR-gemeenten).

Waar komt die vaste bijdrage vandaan?

De inzameling en verwerking van afval via het recyclagepark, informatiebrochures, workshops rond afvalpreventie en sorteren ... Al deze zaken zijn nodig om tot een duurzaam afvalbeheer te komen, maar kosten ook geld.

Vroeger betaalde uw gemeente de kosten hiervoor uit de algemene middelen. De algemene middelen van een gemeente komen uit de personenbelasting (opcentiemen) en het kadastraal inkomen van haar inwoners. U betaalt dus al jaren mee voor het afvalbeheer in uw gemeente.

Vanaf 1 januari 2014 betaalt u zelf een vaste maandelijkse bijdrage van 4,50 euro/gezin  of een jaarlijkse bijdrage van 54 euro per gezin voor het gemeentelijk afvalbeheer. Deze bijdrage werd vastgelegd in het contantbelastingreglement van uw gemeente. Uw gemeente betaalt de overige 15% van de kosten voor afvalbeheer vanuit haar algemene middelen.Hoe zal ik de vaste  bijdrage betalen?

  • U woont in een gemeente met DIFTAR (container of ondergronds systeem): op de 1ste van elke maand zal er automatisch een bedrag van 4,50 euro aangerekend worden via uw DIFTAR-provisie. De bijdragen voor afvalbeheer worden apart vermeld op het overzicht dat bij uw betalingsuitnodiging zit.
  • U woont in een gemeente waar men met huisvuilzakken werkt:  in de periode mei- juli zal u een aanslagbiljet ontvangen voor het bedrag van 54 euro (of 12 x 4,50 euro).

 

Zijn er sociale correcties?

Er zijn verschillende sociale correcties voorzien. De sociale correcties worden in iedere gemeente vastgelegd in een toelagereglement.

Algemeen gesteld hebben volgende categorieën recht op sociale correcties:

  • Personen die recht hebben op een verhoogde tussenkomst van de ziekteverzekering krijgen automatisch een tussenkomst. U hoeft hiervoor niets te ondernemen. Het bedrag wordt ofwel gestort op uw DIFTAR-rekening ofwel in mindering gebracht van het te betalen bedrag op uw aanslagbiljet.

  • Personen die lijden aan incontinentie of die om medische redenen extra afval hebben (vb. nierdialyse, stoma ...) hebben ook recht op een tussenkomst; Hiervoor moet een attest van het ziekenfonds, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap of arts binnengebracht worden bij de gemeente. Na goedkeuring wordt de toelage gestort op de DIFTAR-rekening of in mindering gebracht van het te betalen bedrag op het aanslagbiljet.

In een aantal gemeenten hebben ook onthaalouders of erkende opvanggezinnen recht op een toelage. Hiervoor moet een attest van Kind & Gezin of het OCMW worden ingediend bij de gemeente.

Opgelet! Het bedrag van de toelage kan verschillen per gemeente, alsook de categorieën van personen die er recht op hebben. Klik hier voor een overzicht van de sociale bijdragen of bel naar 0800 90 441 voor meer informatie.


Nuttige informatie

Ga naar http://www.ivarem.be/mijngemeente.html en klik op het kaartje op uw gemeente.

Hier vindt u allerhande nuttige informatie en ook de reglementen die gelden in uw gemeente.

Hier vindt u een document terug met de meest gestelde vragen rond de vaste bijdrage voor afvalbeheer. 

U kan van maandag tot vrijdag tussen 8u en 17u contact opnemen met de gratis infolijn 0800 90 441 voor meer informatie.zoek zoek
Tip van de maand