Vaste bijdrage voor afvalbeheer

Vanaf 1 januari 2020 betaalt elk gezin een vaste afvalbijdrage van 49 euro, al dan niet verminderd met bepaalde sociale toelagen.

De vaste bijdrage voor afvalbeheer werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Het werd opgenomen in het gemeentelijk belastingreglement.