Tarieven voor particulieren

   

Woordje uitleg:

 1.  Groenafval is gratis, ook al staat dit op de betalende zone.
 2.  Kleine stukken asbestcement (wat past in een zak van 60 liter) moeten verplicht dubbel verpakt in plastic zak aangevoerd worden.
 3.  De fractie grofvuil is een betalende fractie maar staat om praktische redenen in de niet-betalende zone. Om toegang te krijgen tot de grofvuilpers moet de bezoeker zich met zijn eID aanmelden aan de pers voor grofvuil. Na het sluiten van de kooi moet er betaald worden aan de betaalzuil.
 4.  Ieder gezin heeft 28 gratis toegangsbeurten per jaar
 5.  Een kleine hoeveelheid is wat door 1 persoon in één keer de betalende zone kan worden binnen gedragen via de   draaikrans. Een kleine hoeveelheid moet steeds via de draaikrans de betalende zone worden binnengedragen. Op parken waar nog geen betalende zone is ingericht, wordt een kleine hoeveelheid gedefinieerd als die hoeveelheid welke door de aanbieder op een normale wijze kan worden gedragen.
Aankopen op het recyclagepark  Opgelet!

  1. Je kan geen structuurmateriaal voor thuiscomposteren verkrijgen op het recyclagepark van Willebroek.
  2. Grotere hoeveelheden compost (vanaf 5 m³) kan je bestellen op het recyclagepark. IVAREM levert het dan aan huis.

Betaalmiddelen

Op het recyclagepark wordt geen cash geld aanvaard omwille van veiligheidsredenen.

Je kan op alle recyclageparken betalen met bankkaart of kredietkaart.

zoek zoek
Tip van de maand