Scholen

Afvalarme School 2020 is het meerjarentraject waar meer dan 100 scholen van onze 10 partnergemeenten actief aan deelnemen. Uit een gevarieerd educatief aanbod hebben kleuter-, lagere en secundaire scholen de keuze om minstens 5 afval, klimaat en milieubewuste acties te ondernemen. Hiervoor krijgen ze op het einde van het schooljaar +/- evenveel propere planeten uitgereikt door onze thematisch geïnspireerde animatoren.

Hieronder vind je ons gedifferentieerd (gratis) aanbod: