Scholen

Met enige trots mogen wij binnenkort het nieuw educatief meerjarentraject Afvalarme School 2025 aankondigen.

Het vorige traject waaraan 137 (van de 155) scholen uit ons werkingsgebied particiepeerden wordt uitgebreid met de thema's duurzaamheid en klimaatverandering. In die optiek zullen wij in de loop van de vijf komende schooljaren nieuwe educatieve projecten ontwikkelen en het bestaand aanbod nauwgezet opvolgen en actualiseren.

Vanaf half september (en volgende maanden) zullen wij alle kleuter- en lagere scholen en alle secundaire en hoge scholen contacteren om hen kennis te laten maken met het nieuwe meerjarentraject en zal er ook online kunnen worden ingeschreven.

(hieronder vind je ons aanbod dat binnenkort zal geactualiseerd worden)