Scholen

Afvalarme School 2020 is het thematisch meerjarentraject waar meer dan 100 scholen van onze 10 partnergemeenten actief aan deelnemen. Uit een gevarieerd educatief aanbod hebben kleuter-, lagere en secundaire scholen de keuze om minstens vijf afval-, klimaat- of milieubewuste acties te ondernemen. Voor elke actie krijgen ze één of meer propere planeten, welke op het einde van het schooljaar worden uitgereikt door onze thematisch geïnspireerde animatoren.

Hieronder vind je ons gedifferentieerd aanbod.