Puurs

De gemeente Puurs werkt met IVAREM samen voor de inzameling en verwerking van PMD, papier & karton en glas.

  • Huis-aan-huisinzameling

Voor meer informatie over de inzameling van huisvuil, snoeihout en grofvuil, kan u terecht op de website van de gemeente Puurs. Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste data. Twijfel je over wat er thuis hoort bij PMD, papier & karton of glas? Neem dan een kijkje in de sorteergids of bel naar de gratis infolijn 0800 90 441.

Hier vind je een overzicht van de verkooppunten van de verschillende types zakken.

  • Recyclagepark

Alle informatie over de werking en de tarieven op het recyclagepark van Puurs, vindt u hier. Inwoners van de gemeente Puurs hebben geen toegang tot de recyclageparken van IVAREM.

  • Vaste bijdrage voor afvalbeheer

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin jaarlijks een vaste bijdrage van 54 euro voor het gemeentelijk afvalbeheer. Met deze bijdrage worden de kosten voor o.a. de inzameling en verwerking van de afvalstoffen op het containerpark betaald. Ieder gezin moet dit betalen, aangezien het een belasting is. Het belastingsreglement vindt u hier terug.

Meer uitleg of het hoe en waarom van de vaste bijdrage voor afvalbeheer vindt u hier.

  • Intergemeentelijke inning

Vanaf 1 januari 2014 mag IVAREM een belasting innen bij de inwoners van Puurs. De vaste bijdrage van 54 euro voor afvalbeheer betaalt u dus niet aan de gemeente, maar rechtstreeks aan IVAREM.

  • Interessante gegevens

Heeft u vragen over de inzameling van PMD, papier&karton of glas? Neem dan contact op met de gratis infolijn 0800 90 441 (ma.-vr. van 8u - 17u).

Is uw straat niet toegankelijk door bv. werken, dan moet u uw afval aanbieden op de hoek van de dichtsbijzijnde straat die wel bereikbaar is voor de inzamelwagen. Meer informatie via 03 890 76 16. De milieudienst van Puurs kan u bereiken op 03 890 76 76.


Reglementen en documenten

zoek zoek
Tip van de maand