Privacy

Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat de IVAREM de ideeën, concepten, kennis en technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten. IVAREM mag de reacties en gegevens gebruiken met behoud van de privacy.

zoek zoek
Tip van de maand