Overslaghal Muizen

IVAREM heeft plannen om een overslaghal te bouwen op haar site in Muizen.

Door de komst van de overslaghal kan IVAREM het restafval uit de regio afvoeren via het spoor naar de verwerkingsinstallatie in Geel. Zou zouden er heel wat transporten over de weg uitgespaard worden.

IVAREM heeft in haar plannen veel rekening gehouden met het minimaliseren van hinder voor de buurt. IVAREM besteed extra aandacht aan:

  • mobiliteit
  • beperken geurhinder
  • beperken geluidshinder

Om de buurtbewoners goed te informeren organiseert IVAREM een buurtvergadering op zondag 9 februari 2020. Deze gaat door tussen 10 u. en  13 u. .

Buurtbewoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

Inschrijven is verplicht.