Mechelen

De stad Mechelen werkt samen met IVAREM op vlak van afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking.

  • Huis-aan-huisinzameling

In Mechelen wordt restafval, PMD en papier en karton aan huis ingezameld. Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste data. Een overzicht van hoe u afval correct moet aanbieden, kan u hier vinden.

Wilt u weten hoeveel de huisvuilzakken of PMD-zakken kosten in Mechelen? Klik dan hier

Hier vind je een overzicht van de verkooppunten van de verschillende types zakken.

Twijfel je wat in welke zak thuishoort? Neem dan een kijkje in de sorteergids of bel naar de gratis infolijn 0800 90 441.

Wist u dat u ook grofvuil en snoeihout aan huis kan laten ophalen? Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste data en maak vooraf een afspraak via de gratis infolijn 0800 90 441. Grofvuil en snoeihout worden tegen betaling aan huis opgehaald. Klik hier voor het belastingsreglement.


  • Recyclagepark

Inwoners van Mechelen kunnen alle recyclageparken van IVAREM bezoeken. Klik hier voor de adreslijst.

Alle informatie over de werking van het recyclagepark (openingsuren, tarieven, toegang verkrijgen...) vindt u hier terug.

  • Vaste bijdrage voor afvalbeheer

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin jaarlijks een vaste bijdrage van 54 euro voor het gemeentelijk afvalbeheer. Met deze bijdrage worden de kosten voor o.a. workshops op scholen en de inzameling en verwerking van de afvalstoffen op het containerpark betaald. Ieder gezin moet dit betalen, aangezien het een belasting is. Meer uitleg of het hoe en waarom van de vaste bijdrage voor afvalbeheer vindt u hier.

Er worden sociale correcties voorzien. Het reglement vindt u onderaan deze pagina terug. De sociale toelagen zijn cumuleerbaar (categorie├źn ABCDE met categorie F). Een gezin kan dus een maximale sociale toelage ontvangen van 2 x 24 euro of 48 euro.

  • Intergemeentelijke inning

Vanaf 1 januari 2014 mag IVAREM een belasting innen bij de inwoners van Mechelen. De vaste bijdrage van 54 euro voor afvalbeheer betaalt u dus niet aan de gemeente, maar rechtstreeks aan IVAREM. De kohierbelasting vindt u hier.

  • Interessante gegevens

Heeft u vragen over de inzameling van afval, het recyclagepark, de tarieven, sorteren...of wil u een afspraak maken voor de inzameling van grofvuil of snoeihout? Neem dan contact op met de gratis infolijn 0800 90 441 (ma.-vr. van 8u - 17u).

Is uw straat niet toegankelijk
door bv. werken, dan moet u uw afval aanbieden op de hoek van de dichtsbijzijnde straat die wel bereikbaar is voor de inzamelwagen. Meer informatie via de Mechelfoon 015 28 00 00.

De dienst milieu en landbouw Mechelen kan u bereiken op 015 29 75 48.

Reglementen en documenten

 

zoek zoek
Tip van de maand