Lier

De stad Lier werkt samen met IVAREM op vlak van afvalpreventie, afvalinzameling en afvalverwerking.

  • Huis-aan-huisinzameling

In Lier wordt restafval, PMD en papier en karton aan huis ingezameld. Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste data. Een overzicht van hoe u afval correct moet aanbieden, kan u hier vinden. In Lier wordt het restafval ingezameld en aangerekend volgens het DIFTAR-systeem.

Een overzicht van de tarieven van DIFTAR vindt u hier.

Twijfel je wat bij welke fractie thuishoort? Neem dan een kijkje in de sorteergids of bel naar de gratis infolijn 0800 90 441. 

Hier vind je een overzicht van de verkooppunten van de verschillende types zakken.

Wist u dat u ook grofvuil en snoeihout aan huis kan laten ophalen? Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste data en maak vooraf een afspraak via de gratis infolijn 0800 90 441. Grofvuil en snoeihout worden tegen betaling aan huis opgehaald. Klik hier voor het belastingsreglement.

  • Recyclagepark

Inwoners van Lier kunnen alle recyclageparken van IVAREM bezoeken. Klik hier voor de adreslijst.

Alle informatie (openingsuren, tarieven, toegang verkrijgen...) over de werking van het recyclagepark vindt u hier terug.

  • Vaste bijdrage voor afvalbeheer

Vanaf 1 januari 2014 betaalt ieder gezin jaarlijks een vaste bijdrage van 54 euro voor het gemeentelijk afvalbeheer. Met deze bijdrage worden de kosten voor o.a. workshops op scholen en de inzameling en verwerking van de afvalstoffen op het containerpark betaald. Ieder gezin moet dit betalen, aangezien het een belasting is. Het belastingsreglement vindt u hier terug. Meer uitleg of het hoe en waarom van de vaste bijdrage voor afvalbeheer vindt u hier.

  • Intergemeentelijke inning

Vanaf 1 januari 2014 mag IVAREM een belasting innen bij de inwoners van Lier. De vaste bijdrage van 54 euro voor afvalbeheer betaalt u dus niet aan de gemeente, maar rechtstreeks aan IVAREM.

  • Interessante gegevens

Heeft u vragen over de inzameling van afval, het recyclagepark, de tarieven, sorteren...of wil u een afspraak maken voor de inzameling van grofvuil of snoeihout? Neem dan contact op met de gratis infolijn 0800 90 441 (ma.-vr. van 8u - 17u).

Is uw straat niet toegankelijk door bv. werken, dan moet u uw afval aanbieden op de hoek van de dichtsbijzijnde straat die wel bereikbaar is voor de inzamelwagen. Meer informatie via 03 8000 300.

Reglementen en documenten

zoek zoek
Tip van de maand