Koffer afval voorkomen

Koffer afval voorkomen

In deze koffer worden verschillende thema’s zoals afvalpreventie, composteren, en afval sorteren verwerkt in boeken, vertelplaten, spelletjes, kleurplaten, enzovoort.

Gelieve na onze bevestiging van de reserveringsdatum de waarborg van 25 euro te storten op rekeningnummer  IBAN: BE51-0910-0057-5662 (BELFIUS) – BIC: GKCCBEBB

met vermelding van:

  • koffer afval voorkomen
  • naam school/organisatie
  • gemeente 

Van zodra de waarborg op de rekening staat is de reservatie een feit.

Gelieve ten minste 14 dagen op voorhand een reservatie online aan te vragen.

Afvalpreventie