Hoe werkt DIFTAR?

Elk gezin betaalt een forfaitair startbedrag op een provisierekening.

Telkens je afval aanbiedt worden de kosten voor de inzameling en verwerking afgetrokken van de provisierekening.

Van zodra de provisie onder een bepaald bedrag zakt, stuurt IVAREM je automatisch een betalingsuitnodiging om de provisie aan te zuiveren.

Zakt jouw provisie onder nul euro? Dan wordt jouw DIFTAR-container of badge voor de ondergrondse afvalcontainer geblokkeerd. Betaal dus op tijd!

Afvalcontainer of badge

Elk gezin ontvangt een DIFTAR-container of een badge voor een ondergrondse afvalcontainer. 

DIFTAR-container

Standaard krijgt een gezin een 140 l-container. Die is voor de meeste gezinnen voldoende groot om afval twee weken in bij te houden. Een container heeft een chip waarop informatie staat zodat IVAREM weet welke container bij welk gezin hoort. Er kleeft ook een adressticker op de container zodat je makkelijk jouw container terugvindt.

Badge

Sommige gezinnen krijgen een badge voor een ondergrondse afvalcontainer. Met de badge kunnen ze de ondergrondse afvalcontainer openen.  Een ondergrondse afvalcontainer staat nooit meer dan 150 m van jouw woning. Je brengt zelf het afval naar de ondergrondse afvalcontainer. Registreer jouw badge en deponeer het afval in de vulopening. 

Afvalophaling

DIFTAR-container

Je kan de DIFTAR-container om de twee weken buiten zetten. Onze ophaler haken de container aan de beladingskam van de huisvuilwagen. Voordat de container leeggemaakt wordt, wordt de chip gelezen die in de container zit. Die informatie wordt naar de boordcomputer gestuurd. Zo controleert IVAREM of de container wel mag leeggemaakt worden (voldoende provisie, niet gemeld als gestolen ...).

Is alles ok? Dan tilt het beladingsmechanisme de container op. Tijdens het opgaan gebeurt er een automatische weging. Na de lediging weegt het nogmaals. Het verschil tussen de twee wegingen is het gewicht van het afval dat uit de container is verwijderd.

Aan de hand van de chip koppelen we de weeggegevens aan een gezin.  Een gezin betaalt per aanbieding én per aangeboden kilogram. Zo krijgt elk gezin een gepersonaliseerde afvalfactuur.

Ondergrondse afvalcontainer

Gezinnen die werken met een ondergrondse afvalcontainer brengen hun afval zelf naar de ondergrondse afvalcontainer. Ze kiezen welk volume ze willen deponeren door hun badge voor de kaartlezer te houden. De badge heeft ook een chip waardoor IVAREM weet aan welk gezin de badge behoort. Bij de registratie wordt bekeken of de kaart wel mag gebruikt worden (voldoende provisie, niet gemeld als verloren ...). 

Is alles ok? Dan opent het deksel en kan je jouw afval deponeren. Je betaalt op basis van het gekozen volume.

Beheersysteem

Alle gegevens worden doorgestuurd naar het beheersysteem. Dit houdt per gezin een stand van zaken bij en maakt tijdig een nieuwe betalingsuitnodiging aan.

Afvalfactuur

Zakt jouw provisie onder een bepaald bedrag? Dan maakt het beheersysteem automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging aan.

Bij die betalingsuitnodiging zit een afvalfactuur waarop je een overzicht vindt van alle aanbiedingen, aangeboden kilo's, kosten ... 

Op die manier kan elk gezin haar afvalverbruik controleren.