Grond

img

Wat wel?

  • grond
  • teelaarde
img

Wat niet?

  • teelresten
  • haagscheersel
  • steenpuin
  • verontreinigde grond
img

Tarief

€7,50 per begonnen m³.

Een kleine hoeveelheid (via het draaikruis) is gratis.

Je kan grond deponeren op alle recyclageparken behalve Bonheiden.