Groepsaankoop asbestverwijdering in de buitenste schil van een gebouw - Inschrijvingen afgesloten


IVAREM en OVAM organiseren een groepsaankoop voor de verwijdering van asbest in de buitenste schil van gebouwen. Denk aan gevelleien, golfplaten, regenpijpen, schouwen ... Alle private eigenaars van huizen of appartementen of jeugd- en sportverenigingen uit ons werkingsgebied kunnen hier aan deelnemen.


De Vlaamse Regering wil haar burgers beschermen tegen de risico's van asbest. Daarom streeft ze er naar om tegen 2040 al het asbest uit het straatbeeld te laten verdwijnen. 

De groepsaankoop van IVAREM richt zich op de buitenste schil van het gebouw omdat die het gevoeligste is voor verwering. De buitenschil zijn de buitengevel of het dak van een gebouw. Ook regenpijpen en regengoten, schouwen en onderdakplaten horen hierbij.  Met de groepsaankoop kan je kiezen om enkel asbesthoudend materiaal te laten verwijderen of het ineens te laten vervangen door een veilig alternatief. Van de gelegenheid gebruik maken om ineens te isoleren is ook mogelijk!

Welk voordeel zit er in voor u?

Deelnemen aan de groepsaankoop heeft verschillende voordelen:

  • IVAREM en OVAM zoeken in jouw plaats een aannemer.
  • OVAM geeft extra ondersteuning door de kosten voor de afvoer en het storten van het asbest op zich te nemen.
  • Een professionele aannemer verwijdert het asbesthoudend materiaal op een correcte en veilige manier.
  • U kan uw woning ineens extra isoleren en zo energie besparen.
  • Na de werken krijgt u een verklaring dat het asbesthoudend materiaal volgens de code van goede praktijk verwijderd is.
  • Uw omgeving en uw woning worden veiliger en gezonder.

U kan zich jammer genoeg niet langer inschrijven voor de groepsaankoop.

Twijfelt u of er asbesthoudend materiaal in uw woning zit? Volgende beslissingsbomen kunnen u verder helpen:

  • leien


Nog vragen? 

Neem een kijkje in onze lijst met Vraag & Antwoord of bel naar de gratis infolijn 0800 90 441. 

Hieronder vind je verschillende presentaties terug over de groepsaankoop:zoek zoek
Tip van de maand