Doel van DIFTAR

DIFTAR heeft twee doelen:

  • gezinnen financieel stimuleren om minder afval te produceren en beter te sorteren
  • correcte aanrekening van de kosten voor de inzameling en verwerking van huisvuil

De invoering van DIFTAR maakt gezinnen beter bewust van de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Je ontvangt een afvalfactuur waardoor je een goed overzicht krijgt van jouw huisvuilproductie.