DIFTAR

DIFTAR staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering en is een manier om het principe de vervuiler betaalt in de praktijk te brengen.

IVAREM past DIFTAR toe op een aantal van haar recyclageparken en op de huisvuilinzameling. Wilt u meer weten, klik dan op de onderstaande foto's.

 

DIFTAR op het recyclagepark

DIFTAR voor huisvuil

 

zoek zoek
Tip van de maand