Corona_veelgestelde_vragen_recyclageparken

1. Zijn de recyclageparken open?

2. Hoe vaak mag ik naar het recyclagepark komen?

3. Hoeveel afval mag ik brengen?

4. Gaan er andere openingsuren gelden?

5. Wat met zaterdagen?

6. Kan ik op afspraak komen?

7. Wat als ik sta aan te schuiven en het is bijna sluitingstijd?

8. Ik kom te voet of met de fiets. Moet ik mee aanschuiven?

9. Waarom zijn er zulke lange wachtrijen terwijl er maar een paar auto's op het plein zijn?

10. Wat als ik mijn afval niet alleen kan storten. Kunnen de recyclageparkwachters helpen?

11. Welk afval mag ik brengen?

12. Hoe kan ik betalen?

13. Wordt de betaalzuil regelmatig ontsmet?

14. Moet ik een mondmasker dragen?

15. Mag ik inco-zakken brengen en moet ik dan ook aanschuiven?

16. Kan ik inco-zakken, PMD-zakken en piekzakken kopen op het recyclagepark?

17. Als ik maar drie fracties mag brengen, maar ik heb er 4 bij, moet ik dan terug achteraan aanschuiven?

18. Wat met mijn aantal beurten?

 

 

1. Zijn de recyclageparken open?

De recyclageparken gaan vanaf 7 april 2020 terug open. Er zullen strenge maatregelen en beperkingen gelden. Stel niet noodzakelijke bezoeken uit!

  • Ieder gezin mag maximaal 1 keer per week naar het recyclagepark komen. Zo kunnen we iedereen de kans geven om afval weg te brengen.
  • Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark mag zijn, wordt drastisch beperkt. Zo kunnen we voldoende afstand houden van mekaar. Houd rekening met lange wachttijden.
  • Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen.
  • Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal afvalstromen bij voorkeur tot 3 (vb. grofvuil, hout en gras). Zo verloopt je bezoek sneller en vlotter. Breng liever geen afval wat ook huis-aan-huis wordt opgehaald (vb. papier& karton, PMD en roze zakken).
  • Asbestcement wordt niet aanvaard. IVAREM schonk alle beschermingsmiddelen (mondmaskers en beschermingspakken) aan het AZ Sint-Maarten.
  • Fietsers en voetgangers schuiven mee aan tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang. 
  • Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen zetel of matras). Houd er rekening mee dat de parkwachter je niet kan helpen met uitladen/dragen.
  • Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen.
  • Wacht tot de container van jouw keuze vrij is. Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container.

Wij rekenen op ieders medewerking en begrip. 

 

2. Hoe vaak mag ik komen naar het recyclagepark?
Er geldt een beperking van 1 bezoek per gezin per week. Op die manier heeft iedereen de kans om afval weg te brengen.

 

3. Hoeveel afval mag ik brengen?
De limiet van 2 m³ blijft gelden. Op die manier heeft iedereen de kans om afval weg te brengen.

 

4. Gaan er andere openingsuren gelden?
IVAREM zal niet langer of extra open zijn. De openingsuren en dagen blijven zoals normaal (https:/www.ivarem.be/openingsuren).

 

5. Wat met zaterdagen? 
IVAREM zal niet langer of extra open zijn. De openingsuren en dagen blijven zoals normaal (https:/www.ivarem.be/openingsuren). 

 

6. Kan ik op afspraak komen?
Neen, IVAREM heeft geen reservatietool. Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark zal zijn, wordt drastisch beperkt. Zo kunnen we voldoende afstand houden van mekaar en de verspreiding van het virus tegengaan. Houd rekening met lange wachttijden. Kom enkel indien het echt nodig is. Je kan op www.ivarem.be/recyclageparken_wachtrij bekijken hoe druk het is op de toegangsweg van het recyclagepark

 

7. Wat als ik sta aan te sluiten en het is bijna sluitingstijd?
Afhankelijk van de doorstroming, zal de recyclageparkwachter een inschatting maken wie er nog op  tijdig op het recyclagepark zal kunnen. Er wordt een bord geplaatst achter de laatste die nog op het recyclagepark kan. 

 

8. Ik kom te voet of met de fiets. Moet ik mee aanschuiven?
Fietsers en voetgangers krijgen geen voorrang. Alle bezoekers moet aanschuiven in de rij. Enkel op die manier kunnen we het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark is beperken en beheersen. Dit is noodzakelijk om voldoende afstand van mekaar te kunnen houden en de gezondheid van iedereen te beschermen.

 

9. Waarom zijn er zulke lange wachtrijen terwijl er maar een paar auto’s op het park zijn? 
Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd op het recyclagepark mag zijn, wordt drastisch beperkt (5 in Bonheiden en Willebroek, 10 in Lier, Mechelen Noord en Putte en 7 op alle andere recyclageparken). Zo kunnen we voldoende afstand houden van mekaar en de verspreiding van het virus tegengaan.

 

10. Wat als ik mijn afval niet alleen kan storten. Kunnen de recyclageparkwachters helpen? 
We vragen iedereen om de minimale afstand van 1,5 meter met andere te respecteren. De recyclageparkwachter zal je dus niet kunnen helpen met uitladen of lossen. Kan je het niet alleen, breng dan iemand mee om te helpen.

 

11. Welk afval mag ik brengen?
Kom alleen indien het echt nodig is. Je kan alle afvalstoffen brengen uitgezonderd asbestcement, textiel of herbruikbare goederen. IVAREM schonk alle beschermingsmateriaal voor asbestcement aan het AZ Sint-Maarten. De kringwinkels zijn gesloten, dus IVAREM kan tijdelijk geen herbruikbare goederen laten afvoeren. De inzamelaar van textiel heeft geen opslagcapaciteit meer nu de export stil ligt.

Opgelet: IVAREM aanvaardt ook geen golfplaten zonder asbestcement (de nieuwe generatie). Die zijn op het blote oog niet te onderscheiden van de asbesthoudende en worden voor alle zekerheid mee in de asbestcontainer gedeponeerd. Aangezien die container tijdelijk onbeschikbaar is, worden de golfplaten van de nieuwe generatie dus niet aanvaard.

 

12. Hoe kan ik betalen?
Je kan enkel elektronisch betalen.

 

13. Wordt de betaalzuil regelmatig ontsmet?
De betaalzuil wordt 3 tot 4 keer per dag ontsmet door de parkopzichters. Iedere bezoeker kan zijn handen wassen een de spoelbak aan de buitenzijde van het portiershuisje. 

 

14. Moet ik een mondmasker dragen?

Vanaf 18 mei moet iedere bezoeker die zich op het plein van het recyclagepark begeeft een mondmasker dragen. Een alternatief zoals een sjaal of bandana is NIET toegestaan. Die bieden immers niet dezelfde bescherming als een mondmasker. 

 

15. Mag ik inco-zakken brengen en moet ik dan ook aanschuiven?
Om de druk op de recyclageparken te verminderen, mag je tijdelijk je inco-zakken naast je DIFTAR-container plaatsen.  IVAREM neemt ze dan mee bij de DIFTAR-ophaling. Kom liever niet naar het recyclagepark om inco-zakken te brengen. Kom je toch, dan moet je aanschuiven in de rij.

 

16. Kan ik inco-zakken, PMD-zakken en piekzakken kopen op het recyclagepark?
Om de druk op de recyclageparken te verminderen, kan je inco-zakken kopen bij enkele handelaars in je gemeente. (www.ivarem.be/corona). Ook PMD-zakken en roze zakken zijn te verkrijgen bij verschillende supermarkten. Heb je meer afval dan in je DIFTAR-container past en heb je geen piekzakken meer? Plaats dan eender welk type zak (gesloten) naast je DIFTAR-container. IVAREM weegt de zak bij ophaling. Speciaal naar het recyclageparken komen om inco-zakken, piekzakken, roze zakken of PMD-zakken aan te komen is af te raden. Kom je toch, dan zal je mee moeten aanschuiven. 

 

17. Als ik maar drie fracties mag aanbieden maar ik heb er 4 bij, moet ik dan terug achteraan aanschuiven? 
IVAREM vraagt om de hoeveelheid afvalfracties te beperken, maar legt geen limiet op. Door het aantal afvalfracties te beperken gaan de bezoeken vlotter en zijn er minder lange wachttijden.  Sorteer alles op voorhand goed uit.

 

18. Wat met mijn aantal beurten?
Ieder gezin heeft recht op 28 beurten per jaar.