Corona

corona
  • Het is verplicht om een mondmasker te dragen op de recyclageparken.

  • Alle afvalophalingen aan huis gaan door.

  • 1 augustus 2020: inco-zakken niet meer aanbieden bij DIFTAR-container en enkel terug aanvaard op de recyclageparken

  • 1 augustus 2020: terug verplicht gebruik van piekzakken bij het aanbieden van extra restafval

  • Coronamaatregelen op het recyclagepark:

  • Vanaf 14 juli 2020 wordt asbestcementafval terug aanvaard.

  • Er gelden strenge maatregelen en beperkingen. 

  • Maximaal 2 bezoeken per gezin per kalenderweek.

  • Er wordt niet op afspraak gewerkt.

IVAREM plaatst camera's aan de toegangswegen zodat u live de drukte kan bekijken. Stel niet noodzakelijke bezoeken uit!

IVAREM volgt de situatie op de voet. In geval van nood kan er in de dienstverlening worden geschrapt. Volg ons via Facebook of www.ivarem.be/corona voor de meest recente informatie.

Wij vragen om de infolijn (0800 90 441 en info@ivarem.be) zoveel als mogelijk te ontlasten door informatie op te zoeken op www.ivarem.be.

Respecteer de richtlijnen van de overheid en draag zorg voor je eigen gezondheid en die van jouw omgeving: https://www.info-coronavirus.be/nl/