Bornem tarieven 2021

Alle tarieven die IVAREM aanrekent, worden vastgelegd in een gemeentelijk contantbelastingreglement. Dit reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Huis-aan-huisinzameling van afval

Huisvuilzakken
Kleine huisvuilzak 12,50 euro per rol van 10 zakken
Grote huisvuilzak 23,00 euro per rol van 10 zakken
Recycleerbaar afval
PMD 1,50 euro per rol van 10 zakken
Papier en karton gratis

 

 

 

Recyclageparken

De meeste afvalstoffen kan je gratis naar het recyclagepark brengen.

Voor asbestcement(boven de gratis 1m³/jaar), kalk, gips, porselein, grond, sloophout, steenpuin, treinbielzen, vlak glas en grofvuil moet je betalen.

Vaste bijdrage afvalbeheer

Vanaf 2020 betaalt ieder gezin jaarlijks een vaste bijdrage van 49 euro voor het gemeentelijk afvalbeheer. Eénmaal per jaar krijg je hiervoor een aanslagbiljet in de brievenbus.

Afvalbeheer veroorzaakt immers kosten die je niet meteen kan koppelen aan de hoeveelheid afval die iemand veroorzaakt. Denk aan kosten voor het recyclagepark, afvalpreventie, straatcontainers ... Die kosten rekenen we forfaitair door (soms verminderd met sociale toelage(n)).