Bonheiden tarieven 2021

Alle tarieven die IVAREM aanrekent, worden vastgelegd in een gemeentelijk contantbelastingreglement. Dat reglement wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Huis-aan-huisinzameling van afval

DIFTAR-container huisvuil
Aanbiedingskosten 0,88 euro / aanbieding 40 liter container
1,50 euro / aanbieding 140 liter container
2,13 euro / aanbieding 240 liter container
Verwerkingskosten 0,28 euro / kilogram
Piekzak 3,30 euro per stuk
Inco-zak 10,00 euro per rol van 10 stuks
  Ondergrondse afvalcontainer
 Aanbiedings- en verwerkingskosten 1,10 euro / aanbieding 20 liter
3,30 euro / aanbieding 60 liter
Recycleerbaar afval
PMD 1,50 euro per rol van 10 zakken
Papier en karton gratis

 

 

 

Recyclageparken

De meeste afvalstoffen kan je gratis naar het recyclagepark brengen.

Voor asbestcement (boven de gratis 1m³/jaar), kalk, gips, porselein, grond, sloophout, steenpuin, treinbielzen, vlak glas en grofvuil moet je betalen.

Vaste bijdrage afvalbeheer

Vanaf 2020 betaalt ieder gezin jaarlijks een vaste bijdrage van 49 euro voor het gemeentelijk afvalbeheer. Eénmaal per jaar krijg je hiervoor een aanslagbiljet in de brievenbus.

Afvalbeheer veroorzaakt immers kosten die je niet meteen kan koppelen aan de hoeveelheid afval die iemand veroorzaakt. Denk aan kosten voor het recyclagepark, afvalpreventie, straatcontainers... Die kosten rekenen we forfaitair door (in bepaalde gevallen verminderd met sociale toelage(n)).