Belangrijke afspraken op het recyclagepark

 • Volg de instructies van de parkopzichters op en wees hoffelijk.
 • Sorteer je afval thuis voor je naar het recyclagepark vertrekt.
 • Respecteer de aanvoerbeperkingen (2 bezoeken/dag en in totaal max. 2 m³/dag).
 • Breng je elektronische identiteitskaart mee. Zonder krijg je geen toegang tot het recyclagepark.
 • Deponeer je afvalstoffen zelf en zo snel mogelijk in de correcte container.
 • Kuis op wat je gemorst hebt.
 • Vergeet je bankkaart of kredietkaart niet. Cash wordt niet aanvaard.
 • Maak plaats voor de vrachtwagens die de containers komen wisselen en voor andere bezoekers.
 • Vermijd drukke momenten en groepeer je afvalstoffen.
 • Neem geen afvalstoffen mee van het park.
 • Kom op tijd. Je mag binnen tot op het sluitingsuur, maar je moet het recyclagepark verlaten ten laatste 10 minuten na sluitingstijd.
 • Lees het huishoudelijk reglement na

 

een witte tekstballon met een blauw uitroepteken in

Nieuws

man steekt duim omhoog