Asbest verpakt aanbieden op het recyclagepark verplicht

asbest

Vanaf 1 oktober 2020 moet asbestcementafval verpakt worden aangeboden op het recyclagepark. 

Asbestcementafval  (golfplaten, leien, vloertegels,  … ) wordt al geruime tijd ingezameld op de recyclageparken. Nog te vaak gebeurt dat op een manier dat vezels kunnen vrijkomen tijdens het transport of op het recyclagepark.

IVAREM wil dat de aanvoer veiliger verloopt. Daarom wordt vanaf 1 oktober 2020 nog enkel verpakt asbestcementafval aanvaard.
Vanaf maandag 28 september kan je hiervoor aangepaste asbestzakken of -folie, tegen 1 euro per zak of 1 euro per meter, aankopen op de recyclageparken. Maar je kan ook een andere transparante verpakking met het asbestlogo gebruiken.

Wie vanaf 1 oktober asbestcementafval onverpakt aanbiedt, wordt de toegang tot het recyclagepark geweigerd.

De set beschermende kledij die je thuis gebruikt om de asbesthoudende materialen veilig te verwijderen kan je eveneens op het recyclagepark aankopen.

Voor meer informatie kan je terecht op onze gratis infolijn 0800 90 441


Tegelijkertijd start IVAREM vanaf 1 oktober 2020 ook met de inzameling op aanvraag van asbestcementafval aan huis.
Voor meer informatie klik hier.