Afvalpreventie

Elke dag veroorzaakt elke inwoner van onze regio gemiddeld 1,2 kg afval. In onze regio van goed 265 000 inwoners (9 gemeenten en 2 steden) komt dit neer op 318 000 kg (318 ton) per dag of goed 116 000 ton per jaar!

Om dat monstergetal even in beeld te brengen met als dankbaar voorbeeld het grootste dier ter wereld: zo’n 26 000 olifanten. Dit aantal komt overeen met een goed gevuld Constant Vanden Stockstadion (Anderlecht), maar dan wel met zeer brede zitjes :)

De beste manier om dit 'olifantengetal' in te perken is met z'n allen voorkomen dat afval ontstaat. Om je hierbij te helpen staan wij ten dienste van jouw gemeente/stad, paraat met een divers aanbod van eenvoudige, leuke, interactieve en educatieve acties en activiteiten.

Volgens de principes van de ladder van Lansink willen wij met laagdrempelige en innovatieve methodieken alle burgers, jong en minder jong, in hun directe woon-, werk-, school- en leefomgeving inzichten geven in het nut en belang van afval voorkomen.           

                

Bekijk ons aanbod voor scholen, burgers, buurten, evenementen, verenigingen en organisaties en vraag vrijblijvend informatie via ons gratis nummer
0800 90 441 of via afvalpreventie@ivarem.be

zoek zoek
Tip van de maand