Afvalbelastingen: wat verandert er?

De gemeenten passen zowel de vaste afvalbijdrage (54 euro) aan als de variabele afvalbelastingen (prijs per kg of per zak).

De vaste afvalbelasting daalt voor elk gezin van 54 euro naar 49 euro per jaar.

De gemeenten voorzien ook bijkomende verminderingen. Hiervoor haalt IVAREM de informatie uit het Rijksregister of de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. De situatie op 1 januari telt.

 

Overzicht van de variabele afvalbelastingen

 

De vaste afvalbelasting dient om de vaste kosten van het gemeentelijk afvalbeheer te betalen.

De gemeente heeft die kosten, ongeacht of er veel of weinig afval wordt aangeboden.

  • Zo moet de huisvuilwagen om de zoveel tijd door elke straat en langs ieder huis rijden ook al staat er niet overal afval buiten. 
  • Iedere gemeente moet een recyclagepark hebben ook al bezoekt een deel van de bevolking dit zelden of nooit.
  • De gemeente moet haar inwoners ook informeren en sensibiliseren over duurzaam afvalbeheer.

 

De tarieven voor huisvuil stijgen. De prijs van de roze zak en PMD-zak daalt.

Mensen met veel afval om medische redenen krijgen een compensatie: ofwel 24 euro op hun DIFTAR-rekening ofwel 1 rol grote huisvuilzakken (te verkrijgen op gemeentehuis).

 

overzicht van de nieuwe belastingen en verminderingen

De variabele afvalbelastingen zijn gekoppeld aan jouw afvalproductie.

De prijsstijging voor huisvuil is deels indexatie (9%) en deels compensatie voor de verlaging van de vaste afvalbelasting. Wie veel huisvuil produceert, draagt meer bij in de kosten (vast en variabel) van het gemeentelijk afvalbeheer. Dit is 'de vervuiler betaalt'.

Om mensen aan te moedigen om te sorteren, daalt de prijs van de PMD-zak en die van de roze zak. Vanaf 1/1/2020 betaal je 1,50 euro voor een rol (10 stuks) i.p.v. 2,50 euro.

Bekijk hier wat de nieuwe tarieven in jouw gemeente zijn.

Je kan via de afvalsimulator berekenen wat dit voor jouw gezin betekent.