Belastingreglementen

Alle tarieven omtrent afval (huisvuilzakken, DIFTAR, vaste afvalbijdrage, recyclagepark ...) zijn vastgelegd in het gemeentelijk contantbelastingreglement. Dat wordt goedgekeurd door jouw gemeenteraad. De gemeenteraad kent in een toelagereglement in bepaalde gevallen sociale correcties toe.